Kapat

Mobil Müşteri Aydınlatma Metni | McDonald's

Mobil Müşteri Aydınlatma Metni | McDonald's

ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VE MOBİL UYGULAMA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun” veya “KVKK”) göre Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi (“Anadolu Restoran”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

İlgili Kişi

Kişisel verileri Anadolu Restoran tarafından işlenen siz, web sitemiz (“Web Sitesi”), mobil uygulama (“Mobil Uygulama”), çağrı merkezi hizmetimiz (“Alo Servis”) ve Whatsapp uygulaması aracılığı ile sunulan chatbot hizmetimiz (“Whatsapp Chatbot”) kapsamında ve aşağıda detayları belirtilen şekilde veri işleme faaliyetleri nedeniyle İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Anadolu Restoran veri sorumlusudur.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Web Sitemiz Kapsamında Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız (üye olarak veya olmadan):

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre/Parola

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden Web Üyelik Sözleşmesi

Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres, Kişisel E-Posta Adresi

 

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, Mc Puan Bilgisi

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi ve Aktarılan Veri Miktarı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle

KVKK Md.5/2a'ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle

KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Meşru Menfaat

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

 

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1
Açık Rıza

 

Mobil Uygulamamız Kapsamında Üye Oluyorsanız ve/veya Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız:

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres, Kişisel E-Posta Adresi

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi, Talep, Şikâyet ve Hizmet Kalitesi Bilgisi

 

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Talep ve Şikâyetlerin Takibi Sürecinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

 

 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

 

Alo Servis Hizmetimiz Kapsamında Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız (üye olarak veya olmadan)

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Talep ve Şikâyetlerin Takibi Sürecinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

 

Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

 

Mal / Hizmet Satışlarının Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İçin Sisteme Kaydedilmesi

 

 

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

 

 

 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

 

Whatsapp Chatbot Hizmetimiz Kapsamında Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız (üye olarak veya olmadan):

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Talep ve Şikâyetlerin Takibi Sürecinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin Kurulması Ya Da İfasıyla Doğrudan İlgili Olması Sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye İstinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

 

 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

 

Ayrıca, yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin olarak Şirketimiz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile Şirket’in bilişim ve teknoloji alt yapısının yönetilmesi ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlı faaliyetler gerçekleştirmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aşağıda bulunan üçüncü kişilere (yurt içinde veya yurt dışında) aktarımlar, açık rızanıza veya diğer gerekli kanuni şartların varlığına dayanarak yapılmaktadır.

 

Aktarılan Kurumlar

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarma Amaçları

Çağrı Merkezi Alanında Faaliyet Gösteren Şirketler

 

 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi,

İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi,

Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve

Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Franchisee McDonald’s İşletmeleri

Soyad, Ad, Açık Adres, Telefon Numarası

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi,

İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi,

Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve

Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin YürütülmesiŞirl

 

Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler (SMS ve e-posta gönderimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, iletişim kanalı hizmeti (her türlü elektronik yazılı iletişim kanalı, WhatsApp vb. dahil), bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren şirketler)

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Adres, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

 

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası,

Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Süreçlerinin Planlanması ve İcrası,

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

 

Yazılım ve Bilişim Teknolojisi Hizmetleri veren şirketler

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Adres, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

 

Müşteri ID, IP Adresi, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, Cihaz ID Bilgisi, Talep, Şikâyet ve Hizmet Kalitesi Bilgisi

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Şirket’in Bilişim ve Teknoloji Alt Yapısının Yönetilmesi (web sitesi hizmetleri alınması dâhil)

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; internet, e-posta, mobil cihaz gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

· a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

  • Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok No:122/9 Zincirlikuyu Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;
  • [anadolurestoran@hs01.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
  • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@mcdonalds.com.tr adresine e-posta göndererek

yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun " Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ " ile ulaşabilirsiniz.