Kapat

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi Çerez Aydınlatma Metni

Son Güncelleme 20/07/2023

Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi (“Anadolu Restoran” veya “Biz”) www.mcdonalds.com.tr internet sitesi (“Web Sitesi” veya “İnternet Sitesi”) üzerinden kişisel veri işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni, Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarını çerez türleri hakkında bilgilendirmekle birlikte 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Web Sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinin hangi amaç ve yöntemlerle işlendiğini açıklamayı amaçlamaktadır.

1. Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, internet sitemiz ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek adına topladığımız bilgi parçacıklarıdır. Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya uygulamayı kullandığınızda cihazınıza yerleşebilen ve içeriğinde harfler ve rakamlar barındıran küçük dosyalar olarak da tanımlanabilirler. Çerezleri, tercihlerinizi hatırlayarak internet sitemiz üzerindeki tecrübenizi iyileştirmekle birlikte aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız. Lütfen çerez kullanılmadığı zaman internet sitemiz üzerindeki tecrübenizin daha az kullanıcı dostu olacağını dikkate alınız.

2. Anadolu Restoran Hangi Tür Çerezleri Kullanmaktadır?

Kullanım Süresine Göre Çerez Türleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları hakkında daha detaylı bilgi için https://www.mcdonalds.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer alan Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatik olarak silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır.
 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.
 • İşlevsel/Performans Çerezleri: Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasını sağlamak) üzere kullanılmaktadır. Söz konusu işlevsel/performans çerezleri birinci taraf çerezidir.
 • Üçüncü Taraf Performans ve Analiz Çerezleri: Söz konusu çerezler, sizlerin sitemizi nasıl kullandığınızı analiz etmemize yarayan üçüncü taraf çerezleridir (Google Analytics bir örnek olarak verilebilir). Bu çerezler ürünlerimiz, hizmetlerimiz, web sitemiz ve uygulamamızla ilgili ölçümler ve iyileştirmeler yapabilmemizi sağlamaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Zorunlu Çerezler, İnternet sitemizin aktif olarak çalışması için gerekli temel fonksiyonların yerine getirilmesi ve talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin (2) (f) bendi gereğince, kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri, Anadolu Restoran bünyesinde hedefleme ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve sizinle ilişkili reklamlar gösterilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince, açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İşlevsel/Performans Çerezleri, İnternet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince, açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Üçüncü Taraf Performans ve Analiz Çerezleri, İnternet sitemize nasıl ulaşıldığı veya kullanıldığı ve performansının analiz edilmesi ve bu kapsamda elde edilen bilgileri Anadolu Restoran bünyesinde sunulan hizmetlerin ve Web Sitesi performansının devamlılığının sağlanması, çalışması ve geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince, açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

4. Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar “Çerez Ayarları Paneli” üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez türlerini görebilmekte ve zorunlu çerezler dışında kalan tüm çerezler için tercihlerini belirleyebilmektedirler. Çerez Ayarları Panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları Kaydet” butonuna tıklayınız. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Aşağıdaki tabloda bulunan linkler aracılığı ile en çok kullanılan internet tarayıcılarına ilişkin bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz:

Google Chrome

Shttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Safari

https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

5. Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak, kişisel verileriniz ile ilgili dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Anadolu Restoran’dan talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak Anadolu Restoran’a iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi kvkk@mcdonalds.com.tr adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Anadolu Restoran’a daha önce bildirilen ve Anadolu Restoran’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yukarıda yer alan e-posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

İlgili kişi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

Anadolu Restoran, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.