Kapat

Anadolu Restoran Müşteri Aydınlatma Metni | McDonald's

Anadolu Restoran Müşteri Aydınlatma Metni | McDonald's

ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ VE MOBİL UYGULAMA AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun” veya “KVKK”) göre Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi (Anadolu Restoran) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

İlgili Kişi

Kişisel verileri Anadolu Restoran tarafından işlenen siz web sitemiz (Web Sitesi) veya mobil uygulama (Mobil Uygulama) kapsamında ve aşağıda detayları belirtilen şekilde veri işleme faaliyetleri nedeniyle İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

 

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Anadolu Restoran veri sorumlusudur.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız veya herhangi bir üyelik olmadan Ürün veya Hizmet satın alıyorsanız:

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak
Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres, Kişisel E-Posta Adresi Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, Mc Puan Bilgisi  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden Ürün Satış Sözleşmesi
Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi ve Aktarılan Veri Miktarı  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)
Çerez Bilgileri Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f'ye istinaden Meşru Menfaat


 

Web Sitesine Üye Olup Herhangi Bir Ürün veya Hizmet Almıyorsanız (yukarıdaki faaliyetlere ilaveten): 

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak
Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi
Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, KVKK ve Ticari Elektronik İletişim İzni ve Şifre / Parola Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla Açık Rızanıza İstinaden KVKK Md.5/1 Açık Rıza


 

Web Sitesine Üye Olup Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız (yukarıdaki faaliyetlere ilaveten): 

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak
Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres, Kişisel E-Posta Adresi Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden Ürün Satış Sözleşmesi Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi
Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden Açık Rızanıza İstinaden KVKK Md.5/1 Açık Rıza


 

Mobil Uygulamamız Kapsamında Üye Oluyorsanız ve/veya Ürün sipariş veriyorsanız 

Kişisel Veriler İşlenme Amaçları Hukuki Sebep Hukuki Dayanak
Soyad, Ad, Telefon Numarası, Adres, Kişisel E-Posta Adresi Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden Ürün Satış Sözleşmesi
Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi, McPuan Bilgisi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası amacıyla Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden Açık Rızanıza İstinaden KVKK Md.5/1 Açık Rıza

Ayrıca, yukarıda belirtilen kişisel verilerinize ilişkin olarak Şirketimiz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile Şirket’in bilişim ve teknoloji alt yapısının yönetilmesi ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlı faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aşağıda bulunan üçüncü kişilere (yurt içinde veya yurt dışında) aktarımlar, açık rızanıza veya diğer gerekli kanuni şartların varlığına dayanarak yapılmaktadır.

Aktarılan Kurumlar Aktarılan Kişisel Veriler Aktarma Amaçları
Çağrı Merkezi Alanında Faaliyet Gösteren Şirketler 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Franchisee McDonald’s İşletmeleri 

Soyad, Ad, Açık Adres, Telefon Numarası

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Şirket tarafından pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişiler (SMS ve e-posta gönderimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren şirketler) 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Adres, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama ve Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası amacıyla
Yazılım ve Bilişim Teknolojisi Hizmetleri veren şirketler 

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Adres, Cinsiyet, Telefon Numarası, Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni, KVK İzni

Müşteri ID, IP Adresi, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Şirket’in Bilişim ve Teknoloji Alt Yapısının Yönetilmesi (web sitesi hizmetleri alınması dahil) amacıyla

kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz; internet, e-posta, mobil cihaz gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

 • Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok No:122/9 Zincirlikuyu Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;
 • [anadolurestoran@hs01.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak kvkk@mcdonalds.com.tr adresine e-posta göndererek
 • Veri sorumlusu başvuru formu nu kullanarak

yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun " Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ " ile ulaşabilirsiniz.