Kapat

ANADOLU RESTORAN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ANADOLU RESTORAN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi (Anadolu Restoran) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

İlgili Kişi

Kişisel verileri Anadolu Restoran tarafından işlenen siz, https://www.mcdonalds.com.tr adresindeki web sitemizi ziyaret etmeniz, üye olmanız, ürün veya hizmet satın almanız sebebiyle Web Sitesi Ziyaretçisi olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Anadolu Restoran veri sorumlusudur.

 

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

 

Yalnızca Web Sitesini Ziyaret Ediyorsanız:

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Bağlantı Zamanı, Kullanılan IP Protokolü, Ziyaret Edilen Sayfa, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi ve Aktarılan Veri Miktarı

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Sebebiyle KVKK Md.5/2a'ya istinaden

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'daki Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4)

Çerez Bilgileri

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Meşru menfaatlerimiz sebebiyle

KVKK Md.5/2f'ye istinaden

Meşru Menfaat

         

 

Web Sitesine Üye Olup Herhangi Bir Ürün veya Hizmet Almıyorsanız:

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Ticari Elektronik İletişim İzni ve Şifre / Parola

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

 

Web Sitesine Üye Olup Ürün veya Hizmet Satın Alıyorsanız:

 

Kişisel Veriler

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

Hukuki Dayanak

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Web Sitesi Üyelik Sözleşmesi

Ürün Satış Sözleşmesi

Soyad, Ad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası (Mobil), Kişisel E-Posta Adresi, Şifre / Parola ve Ticari Elektronik İletişim İzni

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi amacıyla

Kanun'un Md.5/1 çerçevesinde açık rızanıza istinaden

Açık Rızanıza İstinaden

KVKK Md.5/1

Açık Rıza

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi, İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi, Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Bir Sözleşmenin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle KVKK Md.5/2c'ye istinaden

Ürün Satış Sözleşmesi

Kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında;

Aktarılan Kurumlar

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarma Amaçları

Çağrı Merkezi Alanında Faaliyet Gösteren Şirketler

Franchisee McDonald’s İşletmeleri

Müşteri ID, Sipariş Edilen Ürün, Sipariş Tarihi, İçecek Seçimi Bilgisi,

İstenmeyen Malzeme Bilgisi, Promosyon Bilgisi, Sos Seçimi Bilgisi,

Sürpriz Oyuncak Seçimi, Yan Ürün Bilgisi, Sipariş Açıklaması ve Ödeme Yöntemi Bilgisi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

kişisel verileriniz aktarılabilir.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 

Kişisel verileriniz; internet, e-posta, mobil cihaz gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

 

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak

 • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınızı veri sorumlusuna başvurarak kullanabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

 

Başvurunuzu

 • Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi A Blok No:122/9 Zincirlikuyu Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;
 • [anadolurestoran@hs01.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak adresine e-posta göndererek
yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun" Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ " ile ulaşabilirsiniz.