Page 4 - McDonalds
P. 4

  4
Raporumuzun Kapsamı
Bu yıl da yöneticilerimizle yaptığımız strateji çalıştayında öncelikle yönetmemiz gereken sürdürülebilirlik konularını gözden geçirdik. Bu konuları tespit ederken, Türkiye’deki tüm restoranlarımızı ve tedarik aşamasından ürünlerimizin müşterilerimize sunulmasına kadar geçen süreci hiçbir kısıtlama yapmadan dikkate aldık. Bu raporda yer alan bilgiler, aksi belirtilmediği takdirde 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki performansımızı içeriyor.
Raporumuzun Prensipleri
Raporumuzu, Global Reporting Initiative (GRI) Standartları ‘temel’ seçeneğine uyumlu olarak hazırladık. GRI’ın önemlilik, paydaş katılımı, sürdürülebilirlik bağlamı ve bütünlük prensiplerini temel aldık. www.globalreporting.org
 

   2   3   4   5   6