Page 3 - McDonalds
P. 3

 3
 Raporumuz Hakkında
McDonald’s Türkiye olarak yayınladığımız dördüncü sürdürülebilirlik raporumuz ile ekonomik, sosyal ve çevresel performansımızı çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer paydaşlarımıza aktarmaya devam ediyoruz. Bu raporu, etkilerimizi yönetmek üzere yaptığımız çalışmalarımızı ve iyi uygulamalarımızı paylaştığımız bir iletişim aracı olarak görüyor ve önemsiyoruz.
2015-2017 döneminde öncelikli konularımızı temel alan sürdürülebilirlik stratejimizi uygulamaya devam ettik. Kilit paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler sonucunda, bu dönemdeki performansımızı aktardığımız kapsamlı bir sürdürülebilirlik raporunu 2018 yılında yayınlamaya ve paydaşlarımıza sunmaya karar verdik. (GRI 102-49)
 


   1   2   3   4   5