Page 2 - McDonalds
P. 2

   İçindekiler
Raporumuz Hakkında 3 Paydașlarımıza Mesajımız 5 Rakamlarla McDonald’s Türkiye 7 Restoranlarımız ve McD CaféTM’lerimiz 11 Yönetim Yaklașımımız 13 Kurumsal Yönetim 15 Paydaşlarımızla İletişim 16 Değer Zincirimizdeki Sürdürülebilirlik Önceliklerimiz 21 Ekonomik Performansımız 22 Ekonomiye Katkılarımız 23 Tedarik Zinciri Yönetimi 24 Çevresel Performansımız 29 Enerji Verimliliği 30 Su Yönetimi 31 Atık Yönetimi 32 Sosyal Performansımız 33 Müşteri Sağlığı ve Gıda Güvenliği 34 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 37 Tercih Edilen İş Yeri Olmak 43 Çalışan Gelişimi ve Eğitimler 51 Topluma Geri Vermek 55 Ekler 58 Sosyal Performans Göstergelerimiz 59 Çevresel Performans Göstergelerimiz 62 GRI İçerik İndeksi 64 İletişim Bilgilerimiz 66

   1   2   3   4   5