Tüm Ürünleri Göster
Gıda Güvenliği

Gıda Güvenliği

GÜÇLÜ, GÜVENİLİR VE İZLENEBİLİR ÜRETİM SİSTEMİ

McDonald’s’ın dünyadaki başarısının temelinde şirket, işletmeciler ve tedarikçilerden oluşan sacayağında uzun vadeli ve karşılıklı kazan-kazan felsefesine dayanan bir yapının kurulmuş olması yatıyor.

McDonald’s, Türkiye’de faaliyete geçtiği 1986 yılından itibaren ihtiyacı olan tüm mal ve hizmetleri Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerden temin etmeyi amaçlar. Faaliyete başladığı dönemde McDonald’s’ın öngördüğü kalite, hijyen, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve sosyal sorumluluk standartlarını yerine getirebilecek firma sayısının az ve kısıtlı olmasına karşın McDonald’s, gıdadan paketlemeye, temizlikten inşaata kadar bir çok alanda tedarikçisi olabilecek firmalarla iş birliğine girmeyi ve her biri kendi sektörünün liderleri olan bu firmalara bilgi ve teknoloji transferi yaparak, uluslararası rekabete hazır hale gelmelerine yardımcı olmuş, Türk Gıda Sektörü’nün bugün dünya standartlarına ulaşma vizyonuna öncülük etmiştir. Bu süreçte sistemlerini ve iş prensiplerini McDonald’s standartlarına yükseltmek için gerekli makina, ekipman ve insana yatırım yapmaktan çekinmeyen tedarikçiler ile başlayan iş birliği, uzun yıllardır karşılıklı şeffaflık içerisinde sağlam bir şekilde devam ediyor.

Türkiye’de McDonald’s için mal ve hizmet üreten tüm tedarikçiler, kalite, gıda güvenliği, hijyen ve sosyal sorumluluk açısından dünya standartları ile aynı seviyede üretim yapıyor. Tüm üreticiler, ulusal ve  uluslararası gıda denetim şirketleri tarafından haberli ve habersiz yapılan ziyaretler ile denetleniyor. Üretim koşullarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın getirdiği kurallara ve gıda tüzüğüne uygunlukları izleniyor ve McDonald’s standartlarına uygunlukları yakından takip ediliyor.

İslami usullere uygun olarak kesilen hayvanlar tüm denetimlerden geçirilmiş olan onaylı çiftliklerden temin ediliyor ve helal sertifikasına sahip üretcilerle çalışılıyor.